Merus vini

A múlt szombaton meg is ünnepeltük Mártont minden hozadékával együtt. A sor kihagyhatatlan része a Bogyólé, amely hol jobb, hol kevésbé jó élményt ad, de az, hogy kihagyhatatlannak gondoljuk, mégiscsak jelenthet valamit. Már megkóstoltam az esténk előtt, de nem mertem megírni a véleményemet, és nem azért, hogy ne befolyásoljam a többieket, hanem, hogy ne vegyem el a kedvüket. Azt hiszem, jól is tettem, mert igazságtalan lett volna a Vylyannal szemben, hogy egyedül az ő borukról jut eszembe ezt a címet adni egy bejegyzésnek (ami nyelvtanilag vagy helyes, vagy nem).
Nekünk, magyaroknak kevésbé okozhatna törést az (ha okozna bárkinek is egyáltalán), ha a vinum szó "eredetvédetté" válna, mert azt nevezünk bornak, amit akarunk (voltunk oly ügyesek (akkoriban), hogy pl. a champagne kifejezésre is alkottunk magyar szót). Tudniillik, a vinum vizezett bort jelent eredetileg, elsősorban ezt fogyasztották (érthető, hiszen ez volt a normális folyadékbevitel eszköze), a tiszta bort pedig merumnak hívták (merus: tiszta, vegyítetlen, hamisítatlan).
Összefoglalva (bár közösen nem elemeztük a borokat): a Vylyannal szemben illetlen lett volna, ha egyedüliként az ő újborukat kritizálom, mert mind vinumnak, azaz vizezett bornak tűnt (a szótáram szerint a merus - mint a magyarban - mind, csupa, összes értelemben is használható). Elég nyilvánvaló, hogy ez a 2014. év hibája inkább, ezért őket sem pocskondiázom.

Érzem én, hogy mégsem lehet ilyen savanyúan befejezni az aktuális újborokról szóló beszámolót, ezért kiegészítem egy mikszáthi gondolattal:
A bor kétféleképpen terem, részint a szőltőn, részint a folyóvizekben, aminő a Duna, Tisza, Rába, Rábca stb. A bor ezen künböző keletkezését veszem bázisul a különféle borivók meghatározásánál. Vannak, akik azért zúgolódnakhogy minek terem a folyóvizekben is, és akadnak olyanok, kik meg nem eléglik azon kontingenst, melyet a folyóvizek nyújtanak, hanem még ők maguk is vizet kevernek a borba. Ez utóbbiak aztán ismét két részre szakadnak, azokra, akiazért vizezik a bort, hogy jobb legyen, és olyanokra, akik azért vizezik, hogy több legyen.
Tisztelet ez utóbbiaknak! Komolyan csakis ezekről és a vízgyűlölő borivókról szólhatunk ...

(A borivók)


Megjegyzések