Bolyki: bikavér 2008.

bolykipincészet.hu
Egy könnyű tokaji kóstolása óta arra is vágytam, hogy végre egy arra érdemes egri bikavér kerüljön a kezembe, ami okot ad Krúdy további megidézésére (meg kell jegyeznem, azóta nem is járt a poharamban bikavér Egerből). Egy közelmúltbéli összejövetelünk alkalmával Bolyki 2008-asát bontottuk ki, amely összetett volt, tüzes, de selymes, felismerhető fajtajelleg nélkül, ahogy illik. Ez azért hátrány is, amikor az ember fajtaboros korszakát éli, és én ezt élem már jó ideje. Ettől függetlenül Krúdy soraihoz javaslom kortyolgatni ezt a bort.


"... A pecsenyéhez egri bikavért öntöttek a poharakba a szorgalmas kezek.
Bort, amelynek fanyarkás, de üdítő, illattal telt, de nem kábító zamatja volt, mint a boldog kiábrándultságnak, midőn a szenvedélyektől megtisztult szívvel, szivárványossá lett, ódon ablakon át pillantgatunk vissza a múlt időkbe, amikor fejünket oly mélyen hordtuk, mint az alvó daru. A bölcsek és mosolygók bora ő, a gondolkozók itala, akik nem csupán a mennybéli gyengédségű virágnak örvendeznek a vén szilvafákon, hanem kiszámítják a gyümölcsnek mennyiségét és jóságát, amely a virágokból terem; végül még azt is meggondolják, hogy tél jöttével drágalátos a meleg, melyet áraszt a szilvafa lángja. Az egri bikavértől még senki sem zúzott be fejet, ellenben enyhe simogatást szokás érezni a gyomorban és a rekeszizom körül, amely egykor úgy fájt a szerelmi kíntól, hogy szinte reszketett.
Aki egri bikavért iszik: nem kerülhet megalázó helyzetbe a hölgyével szemben, még ha egyébként majd megreped a szíve érte.
A büszkék, önérzetesek, a megvetők bora ő - cseppjeiben maradt valami a törökök véréből, akik közömbös rabszolgasorsban tartogatták a földkerekség legszebb leányait. Hasznos orvosság a bikavér azoknak, akik elfelejtették életnyomorúságukban a bátor szavakat, a szembeszállásokat, a komor hangokat, mert az élet mindig csak szennyes seprővel kergette őket, mint a vénasszony kurgatja emberét.
A bikavér még felvilágosít arról, hogy a legszebben felöltözködött nők ruhái alatt is csak csontok, húsok, életszervek vannak; a női szívekben nagyobb gyengeségek és alattomosabb vágyak, amelyekről a férfiaknak fogalmuk lehet, a női agyvelőkben szakadékok, amelyeket sár tölt ki. Bikavér ivása közben figyelmeztetik az öregek a fiatalokat, hogy a férfi sohasem tud elzülleni annyira, mint a nő, s ugyancsak ez órában jelennek meg a férfiak képzelete előtt a félvállú sekrestyések, bocskoros birkapásztorok, vályogvető cigányok, akik tulajdonképpen az igazi szerencséket csinálták a fejedelemasszonyok között, míg férjük a Szentföldön küzdött, vagy a csillagokat vizsgálta a toronyban.
Jó a bikavér, hogy ne higgyünk a nők emberfeletti erényeiben, és ne véljünk szentségnek minden harisnyakötőt, még ha eldugva hordják is."

Megjegyzések